Sälja

Att sälja genom Sandbäcks Affärsbyrå

Att sälja sin fastighet är kanske ett av de viktigaste besluten Ni gör och just därför är valet av mäklare väldigt viktigt. Vi förmedlar skogsfastigheter i alla storlekar liksom villor och fritidshus. Vår mångåriga erfarenhet av fastighetsförmedling liksom beskattning, samäganderätt och dödsboavveckling ger en unik kunskap. Vi har ett begränsat utbud av försäljningsobjekt för att ge varje uppdrag den tid som krävs för objektet och dig som säljare.

Att genomföra en försäljning

Grunden för att genomföra en lyckad försäljning är att försäljningsunderlaget blir komplett. Vad just din fastighet är värd påverkas av många olika faktorer och det viktigaste blir att se helheten och lyfta fram det som är bästa med Er fastighet. Varje fastighetsförsäljning är unik och marknadsföringen anpassas till där kunderna finns liksom att vi har samarbete med ex. vis professionella skogsplanerare och andra fackmän för ett lyckat resultat.

Marknadsföring tillsammans med marknadskännedom är A och O vid en försäljning. Det objekt som inte syns återfinner inte heller sin köpare. Därför syns vi i med attraktiva bilder i dagstidningar och lokal tidningar liksom att ditt försäljningsobjekt syns på Hemnet och DNbostad och vår väl inarbetade hemsida. Skulle det vara så att Ni istället vill genomföra en mer diskret försäljning så tillgodoses dessa önskemål genom att vi arbetar mot våra fasta kunder som återfinns i vårt kundregister.

Avslutning av försäljningsuppdraget

 När köpare och säljare kommit överenskommit upprättas ett skriftligt köpeavtal och först då är parterna bundna av affären. Kräver försäljningen tillstånd av myndighet tillser vi att försäljningen villkoras och att ansökan ges in till myndigheten. När allt villkor är uppfyllda slutförs försäljningen på tillträdesdagen.