Vi söker nya objekt till försäljning och kan erbjuda ett full-serviceavtal från intag av objekt till slutligt tillträde.
Kontakta oss för information om vår annonsering och tjänst.

INFORMATION OM DEKLARATION TAX 2020 / CORONA-VIRUSET!
Ett stort antal av våra kunder har bokat in sig här för biträde med sina deklarationer redan och många är i färd att boka så vi vill ge nedanstående information. Med anledning av det pågående Corona-viruset så vill vi meddela att Ni som av olika anledningar känner oro för smitta eller finns i riskzonen för smitta, inte behöver boka tid utan Ni kan bara lämna hit Era deklarationer och deklarationsunderlag utan tidsbokning, så ombesörjer vi dessa. Det är då viktigt att Ni så långt som möjligt tillser att underlagen finns med liksom blanketter och informationssidor från Skatteverket.
Information om corona-virus och hur man skyddar sig själv och andra, finns på folkhälsomyndigheten:  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/