Anbud fordon och inventarier

Försäljning av fordon o inventarier ingående i Nils Bengtlars dödsbo.

 

Härmed infordras anbud på i nedanstående PDF ingående lös egendom.
Försäljningsvillkor och anbudslista finns för påseende och utskrift. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt.
Anbud skall vara Sandbäcks Affärsbyrå AB tillhanda senast 2020-09-29.

Förteckning över lös egendom – i PDF för påseende och utskrift

Anbudslista

Visning: Fredag 18/9 kl 17.00-17.30 och tisdag 22/9 kl 18.00 – 18.30.
Plats: Mobyvägen 69 i Malung.

Inga fordon går att starta liksom att dess skick inte är kända så köpare ska vara införstådda med att säljaren friskriver sig från samtliga fel och brister i det försålda och att köparen inte har rätt till någon form av ersättning av säljaren efter förvärvet.